DCSIMG

Përfituesit dhe partnerët

Partneri dhe përfituesi primar është Ministria e Integrimit Europian.
Partneri sekondar është Ministria e Adminstratës Publike.
Pëfituesi kryesor i projektit është Qeveria e Kosovës, e në veçanti shërbimi civil i Kosovës.
Sidoqoftë, projekti targeton të gjithë studentët Kosovarë dhe shërbyesit civil që kanë për qëllim të përmirësojnë shoqërinë Kosovare në tërësi.