DCSIMG

Autoriteti Kontraktues

eu comm

Donatori kryesor i këtij projekti është Zyrja e Bashkimit Europian në Kosovë. Zyrja e BE në Kosovë promovon lidhje më të afërta në mes të Bashkimit Europian dhe Kosovës.

BE vazhdon të ndihmoj Kosovën në realizimin e agjendës Europiane të saj, përfshirë këtu edhe nëpërmjet  prezencës së forcuar të Kosovës. Zyrja e Bashkimit Europian në Kosovë është pjesë e rrjetit e më shumë se 130 BE delegacioneve që ekzistojnë në shtetet dhe organizatat ndërkombëtare dhe roli primar i tyre është:

  • Prezantojnë, shpjegojnë dhe implementojnë Politikën e BE-së
  • Analizojnë dhe raportojnë për politikat dhe zhvillimet e shteteve/ institucioneve në të cilat janë të akredituar

Zyrja e BE-së poashtu luan një rol kyç në implementimin e asistencës financiare substanciale të BE-së në Kosovë.

Zyrja punon ndër autoritetin e Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Marrëdhënie me Jashtë dhe politikat e Sigurisë. Për më shumë informata ju lutemi kontaktoni këtu.