Tim

Projekat Evropske Unije “Shema programa stipendiranja” sprovodi British Council, sa timom koga čne eksperti  iz zemalja Evropske Unije i lokalno osoblje.

Teuta Beselica,

Direktor projekta, je zamenik direktora British Council-a na Kosovu. Tokom poslednjih osam godina, uključena je u planiranje, realizaciju i evaluaciju niza regionalnih i lokalnih projekata, usmerenih pre svega na razvoj kapaciteta. Ima preko 15 godina iskustva u upravljanju projektima u različitim oblastima, i sa različitim međunarodnim donatorima. Teuta ima diplomu Mastera u pružanju poslovnih usluga, diplomu iz Poslovnog menadžmenta i ogromno iskustvo u upravljanju projektima koje finansira Evropska Unija. Direktor je YCS projekta od 2011.

 

Nita Qena,

Koordinator projekta, je Projektni službenik u kancelariji British Council-a na Kosovu. Specijalizovana je na poljima umetnosti i kulture, kao i u radu sa ugovorima koje finansira Evropska Unija. Nita ima diplomu Grafičkog dizajna i preko 12 godina iskustva u sprovođenju malih i velikih projekata, uglavnom na poljima umetnosti i kulture. Nita je upoznata sa projektima koje finansira EU, a ovu veštinu je stekla kroz EU program za stipendiranje od 2011. Kroz svoju karijeru, upravljala je različitim projektima.

Ezio Benedetti,

Vođa tima. Ezio je Italijanske nacionalnosti. Diplomirao je Međunarodne odnose, Međunarodno pravo i Pravo Evropske Unije. Širom Evrope radio je kao Menadžer i ekspert na projektima koje je finansirala Evropska Unija, kao i u Zajednici Nezavisnih Država. Na Univerzitetu u Trstu radi kao saradnik-istraživač i predaje Pravo Evropske Unije i Međunarodno javno pravo. Upravlja YSC projektom od aprila 2013.

Violeta Ademi,

Menadžer kacelarije. Violeta je Kosovske nacionalnosti, sa velikim iskustvom u projektima finansiranih od strane Evropske Unije, na kojima radi od 2004. godine. Kao Menadžer kacelarije, učestvovala je u skoro svim krugovima projekta Young Cell Scheme.

Fitim Sopi,

Asistent u kancelariji. Fitim je Kosovske nacionalnosti, sa velikim iskustom u projektima koje je finansirala Evropska Unija, na kojima radi od 2005. Kao Menadžer logistike i asistent Lideru tima, učestvovao je u skoro svim krugovima projekta Young Cell Scheme.