Young Cell Scheme

Od 2004 godine ,,Young Cell Scheme” projekat, kao postdiplomski stipendijski program za Kosovo, ima za cilj da doprinese stvaranju efektivne, efikasne i transparentne javne administracije na Kosovu, na svim nivoima. Opšti cilj programa je izgradnja profesionalne, odgovorne i apolitične javne službe na Kosovu, podržavajući javnu administraciju kroz program stipendiranja. Na ovaj način, program teži da poboljša profesionalne kapacitete državnih službenika kako bi bolje pružali usluge građanima Kosova i ispunjavali obaveze koje proizilaze iz procesa integracije zemlje u Evropsku Uniju.

YCS program podržan je od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu a sproveden od strane British Council-a kroz dvogodišnji projekat koji je nazvan Young Cell Scheme.  Glavni cilj ovog projekta je da se za oblasti koje su identifikovane kao slabe, naročito one koje su bitne za sprovođenje Sprorazuma o stabilizaciji i pridruživanju, oformi grupa državnih službenika, koji su spremni da sprovedu reforme u javnoj administraciji. Kako bi se ovo postiglo, i odgovorilo na potrebe i zahteve Vlade Kosova, projektom je previđeno dodeljivanje stipendija mladim ljudima sa Kosova (do 40 godina starosti) koji su završili fakultet, omogućavajući im upis na Univerzitetima u Evropskoj Uniji na različitim master i specijalističkim programima (MA, MSc i LLM). Nakon završetka studiranja, stipendisti se ugovorom obavezuju da se vrate na Kosovo i da najmanje tri uzastopne godine rade u javnoj administraciji Kosova.

Proces selekcije potencijalnih stipendista prolazi kroz tri faze, poštujući principe transparentnosti, nediskriminacije i pravičnosti:

 • Inicijalna selekcija kandidata;
  • provera prijava u skladu sa pravilnikom objavljenom na sajtu projekta
 • Pismeni ispit;
  • Test poznavanja engleskog jezika
  • Opšti test poznavanja Evropske Unije
  • Test numeričkog i verbalnog rezonovanja
 • Usmeni ispit;
  • Intervjui kandidata, koje će voditi panel sastavljen od 5 akademika iz zemalja Evropske Unije, i od po jednog predstavnika kancelarije Evropske Unije na Kosovu i Ministarstva za evropske integracije, kao krajnjeg korisnika projekta.

Proces selekcije kandidata, od samog početka (inicijanog poziva za prijavu) do samog kraja (objavljivanja konačnih rezultata) poštuje principe pravednosti, transparentnosti i nediskriminacije, izbegavajući bilo kakav politički pristup ili uticaj na postupak odabira. Young Cell Scheme projekat je otvoren za sve sektore kosovskog društva, i poštujući politiku nediskriminacije, podstiče učešće manjinskih zajednica, žena i ljudi sa invaliditetom, tako što garantuje da svi posebni zahtevi navedenih grupa budu ispoštovani. Ukoliko imate pitanja ili zahteve, obratite nam se za detaljnjije informacije.

YCS sekretarijat, oformljen od strane British Council-a, čine lokalni i strani eksperti, i odgovoran je za upravljanje projektom u sledećim fazama:

 • selekcija stipendista,
 • uspostavljanje kontakta sa EU univerzitetima za upis studenata,
 • priprema i odlazak stipendista,
 • početak studiranja i plaćanje životnih troškova i univerzitetske takse,
 • nadgledanje radne angažovanosti u Vladi Kosova nakon povratka

Od početka projekta, ukupno 262 stipendije dodeljene su za studiranje u 10 različitih EU zemalja (Belgija, Holandija, Velika Britanija, Nemačka, Austrija, Francuska, Mađarska, Portugal, Italija i Letonija) i u različitim oblastima, od zakona Evropske Unije, javne administracije i ekonomije pa do Evropskih poslova i javne politike.

Stipendisti iz prethodnih rundi imali su priliku da se usavrše u različitim oblastima u okviru ekonomije, prava i politike Evropske Unije, kao i u oblastima ekoloških nauka, poljoprivrednih studija, statistike, bezbednosti i propisa vazduhoplovstva, inženjerstva, telekomunikacija, bezbednosti hrane i sl. Grupa studenata koji su završili svoje studije, pohađali su Univerzitete koji se nalaze na sledećem linku.

Približno 80% od oko 250 studenata koji su završili stipendijski  program, trenutno radi za Vladu Kosova na različitim nivoima i u različitim kancelarijama, kako u resornim ministarstvima, kao što je Ministarstvo za evropske integracije, tako i u autonomnim telima, kao što je Centralna banka. Ako želite da saznate više o YCS proverite sledeće linkove: