YCS projekat, Runda X: Preliminarno obaveštenje (14. januar 2016.)

YCS projekat, Runda X: Preliminarno obaveštenje (14. januar 2016.)

Kancelarija Evropske Unije na Kosovu i Ministarstvo za evropske integracije objavljuju predstojeći poziv za dostavljanje aplikacija za 10. rundu projekta “Young Cell Scheme”, u okviru pograma Evropske Unije za stipendiranje postdiplomskih studija za Kosovo, a koji se sprovodi od strane British Council-a. Poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren od 25. januara 2016 do 04. marta 2016. Uspešni kandidati će imati priliku da pohađaju Master studije na Univerzitetima u zemljama članicama Evropske Unije. Program stipendiranja, ćiji je radni jezik isključivo engleski, ponudiće do 32 pune stipendije (broj stipendija može biti i niži, u zavisnosti od broja uspešnih kandidata i dostupnosti fondova). Ovaj poziv je otvoren za opštinske službenike (10% od ukupnog broja dodeljenih stipendija) i za diplomirane studente prava, političkih nauka, ekonomije, poslovnog menadžmenta, društvenih nauka, istorije, međunarodnih odnosa, diplomatije, kriminologije i drugih nauka (kao što je naglašeno u Pravilniku o proceduri koji će biti objavljen 25. januara 2016) a koje su povezane sa sledećim sektorima:

  • Pravo
  • Javna administracija
  • Ekonomija