DCSIMG
YCS Runda XI: Preliminarno obaveštenje (9/JAN/2018)

YCS Runda XI: Preliminarno obaveštenje (9/JAN/2018)

YCS Runda XI: Preliminarno obaveštenje (9/JAN/2018)

Kancelarija Evropske Unije na Kosovu i Ministarstvo za evropske integracije objavljuju predstojeći poziv za dostavljanje aplikacija za 11. rundu projekta “Young Cell Scheme”, u okviru programa Evropske Unije za stipendiranje postdiplomskih studija za Kosovo, a koji se sprovodi od strane British Council-a. Poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren od 15. januara 2018 do 05. februara 2018.  Uspešni kandidati imaće priliku da pohaðaju Master studije na Univerzitetima u zemljama članicama Evropske Unije. Program stipendiranja, čiji je radni jezik isključivo engleski, ponudiće do 45 stipendija (broj stipendija može biti i niži, u zavisnosti od broja uspešnih kandidata i dostupnosti fondova). Ovaj poziv je otvoren za opštinske službenike (10 % od ukupnog broja dodeljenih stipendija) i za diplomirane studente prava, političkih nauka, ekonomije, poslovnog menadzmenta, društvenih nauka, istorije, međunarodnih odnosa, diplomatije, kriminologije i drugih nauka (kao što je naglašeno u Pravilniku o proceduri koji će biti objavljen 15. januara 2018) a koje su povezane sa sledećim sektorima:

– Prava

– Javna administracija

– Ekonomija

PREUZMITE KOMPLETNO PRELIMINARNO OBAVEŠTENJE NA SLEDEĆIM JEZICIMA:

SRPSKI

ENGLISH

SHQIP

>>> DODATNE INFORMACIJE:

Poziv za dostavljanje aplikacija još uvek nije otvoren, ovo je preliminarno obaveštenje, aplikacije za Rundu XI biće otvorene 15. januara. Aplikaciona forma biće dostupna na ovom websajtu od 15. januara do 5. februara 2018. Kada popunite aplikacionu formu, dobićete aplikaciona dokumenta na email.